aktualności ogólna

W jaki sposób działają owadobójcze insektycydy?

Jednym z najważniejszych rodzajów środków ochrony roślin są oczywiście insektycydy, które pozwalają pozbyć się szkodliwych owadów oraz pasożytów zagrażających naszym uprawom. W zależności od składu chemicznego oraz zastosowania, wymieniamy kilka rodzajów środków owadobójczych. W tym artykule wymienimy najczęściej stosowane insektycydy oraz powiemy więcej o ich specjalistycznym działaniu. Czym powinien kierować się rolnik wybierający środek przeciwko insektom?

Podział insektycydów ze względu na działanie

Środki owadobójcze zawierają silne substancje chemiczne odpowiedzialne za wyniszczanie organizmu pasożytów oraz insektów. Wiele z nich może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, dlatego też, w wielu krajach stosowanie tych środków jest niezgodne z prawem lub restrykcyjnie regulowane. W Polsce możemy stosować wyłącznie certyfikowane insektycydy o znikomym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Wyróżniamy trzy rodzaje środków owadobójczych ze względu na ich działanie.

Do pierwszej grupy zaliczają się środki owadobójcze gazowe, które przenikają oraz oddziałują na układ oddechowy owadów. Przykładem takich substancji jest cyjanowodór oraz tlenek etylenu. Wyróżniamy również kontaktowe środki owadobójcze, które eksterminują poprzez kontakt z pokrywą ciała owadów. Tutaj powszechne zastosowanie znajdują związki fosforu, baru oraz arsenu. Trzeci rodzaj stanowi hybryda dwóch poprzednich, czyli środki owadobójcze gazowo-kontaktowe, które oddziałują zarówno na układ oddechowy owadów, jak również pokrywę ich ciała.

Podział insektycydów ze względu na skład chemiczny

Szersze rozróżnienie znajdziemy w przypadku składu chemicznego środków owadobójczych. Możemy tu wyróżnić insektycydy: organofosforowe (fosforoorganiczne), karbaminianowe, polichlorowe, neonikotynowe oraz pyretroidy. W środkach przeciwko insektom można znaleźć również: kwas borowy, tlenek wapnia, trioksan oraz nikotynę.

Należy pamiętać, że niektóre z wyżej wymienionych insektycydów są uważane za silnie trujące i szkodliwe dla środowiska naturalnego. Co za tym idzie, ich wykorzystanie w uprawach jest niezgodne z prawem. W naszym kraju obowiązuje ustawa dopuszczająca stosowanie insektycydów zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia. Ponadto, rolnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania sposobu stosowania opisanego na etykiecie zakupionego środka.

Czy insektycydy mają szkodliwy wpływ na człowieka?

Tak, substancje chemiczne zawarte w insektycydach są szkodliwe również dla organizmu człowieka oraz zwierząt hodowlanych i domowych. W związku z tym, stosujemy wyłącznie środki, których negatywny wpływ został ograniczony do minimum. Przy aplikacji insektycydów niezbędny jest odpowiedni strój ochronny. Ponadto, środki owadobójcze mogą być stosowane w ograniczonej ilości, a ich skład chemiczny powinien ulegać biodegradacji. Brak ograniczeń w stosowaniu insektycydów w przeszłości miał wpływ na rozwój wielu chorób, które są obecne do dzisiaj.

Jak wybrać właściwy środek owadobójczy?

Producenci udzielają bardzo skrupulatnych informacji na temat sprzedawanych środków owadobójczych. Dzięki temu, możemy sprawdzić konkretne zastosowanie w zależności od rodzaju upraw. Insektycydy należy aplikować w bezwietrzny dzień. Wielu producentów zaleca aplikację w porze wieczornej. Użytkownicy są prawnie zobligowani do przestrzegania wszystkich zaleceń umieszczonych na etykiecie zakupionych insektycydów. W przemyśle chemicznych wciąż trwają pracę nad wynalezieniem insektycydów, które byłyby całkowicie naturalne dla środowiska.