ogólna

Serce hotelu w aspekcie współczesnego marketingu

Marketing sprawia, że hotel funkcjonuje na najwyższym poziomie.

Usługi hotelarskie a sprawny marketing

Definiuje się usługi hotelarskie jako kilkudniowe wynajmowanie podróżnym pokoi albo miejsc i skorzystanie z wybranych płatnych usług. Również stosuje się pewne kryterium podmiotu świadczącego taką usługę jasno zaznaczając pewną kwestię. Hotelarska usługa to przeważnie zespół działań zatrudnionych w hotelarskim zakładzie, gdzie obecny jest marketing. Odbywa się to przy wykorzystaniu specjalnie do tego przystosowanych technicznych urządzeń, jeżeli chodzi o sprawny marketing. Sprawny marketing ukaże dodatkowo, że bez odpowiedniej współpracy niestety nie będzie to odbywało w należyty sposób.

Taka usługa składa się ze świadczeń powiązanych z zaspokojeniem wielu podstawowych bytowych potrzeb takich jak zakwaterowanie. Poza tym warto również wymienić wyżywienie czy też opiekę zdrowotną. Podkreśla się, iż zakres usług hotelarskich jest szeroko zróżnicowany co wiąże się szczególnie ze zróżnicowaniem popytu turystycznego. Dodatkowo z zupełną odmiennością funkcji pełnionych przez obiekty. Ciągle wzrastający rozwój turystyki masowej oraz zwiększająca się różnorodność celów podróży wywołuje tak zwaną potrzebę zmiany potrzeb usług hotelarskich. Są one nakierowane na współczesny marketing.

Recepcja, czyli odsłona dobrze zorganizowanego marketingu bezpośredniego

Budulec współpracy dostrzega się w sercu hotelu, czyli recepcji. Stawia się tam również na marketing bezpośredni. W teraźniejszym hotelarstwie recepcyjny pion powinien cechować się: reprezentacyjnością i indywidualizmem. Eksponowaniem charakterystycznych elementów dla określonego systemu czy regionu, zamożnym wyposażeniem technicznym i wielkim stopniem nasycenia instalacjami, elastycznością, jak i również uniwersalnością obsługi na dokładnie każdym stanowisku, jeżeli chodzi o marketing.

Ważny punkt recepcyjny przeznaczony wówczas do bezpośredniej obsługi gości, mieści się najczęściej przy obsługowej ladzie. Dzieli się bowiem na część zewnętrzną oraz wewnętrzną. Wszystkie elementy wyposażenia zewnętrznej części powinny służyć znacznemu ułatwieniu, czytelności czy bezpieczeństwu. W holu punkt recepcyjny pełni informacyjną funkcję oraz dyspozycyjną, odpowiedzialną za jak najbardziej sprawny transfer ludzi do poszczególnych pionów. W związku z tym recepcję lokalizuje się bezpośrednio przy wejściu. Dzieje się tak, aby była dobrze widoczna dla wszystkich gości. w odniesieniu do marketingu nie należy zapominać, aby była łatwo rozpoznawalna, a jednocześnie żeby mogła dyskretnie pełnić kontrolną funkcję.

Marketing internetowy a odsłona funkcjonowania w recepcji hotelowej

Od strony gościa lada obsługowa powinna wówczas sprawiać wrażenie ciepłej i trwałej. Od użytkowej strony powinien stać mebel dostosowany do warunków pracy recepcjonisty oraz obsługi gości. Aktualnie preferuje się stanowiska wielofunkcyjne i recepcyjne umożliwiające kompleksową obsługę gościa. Wobec tego w części zewnętrznej recepcyjnego zespołu najistotniejszym elementem wyposażenia, tuż obok recepcji, jest hol, który pełni funkcję uniwersalnej oraz reprezentacyjnej obsługowej przestrzeni, jeżeli chodzi o marketing internetowy.

Bardzo często znajdują się tam: siedzące miejsca do chwilowego odpoczynku tak zwane lobby, dla ludzi oczekujących albo wypoczywających przeznaczone są fotele. Na szczególną uwagę zasługują także sofy, stoliki i stoły, lampy oświetleniowe. Podwyższając aspekt marketingu warto jest postawić także na zieleń ozdobną czy bar serwujący napoje. Dobrze będzie także wyglądał aneks z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi środkami łączności. Powinno się to rozważyć decydując się marketing w danym obiekcie.

W wewnętrznej części recepcyjnego zespołu wyodrębnia się: podzespół zewnętrznej obsługi. Jest tu mowa o ladzie recepcyjnej, kasie czy depozycie. Nie należy także zapominać o pozostałych elementach wyposażenia technicznego czy podzespołów wewnętrznej obsługi, jeżeli decydujemy się na profesjonalny marketing.