ogólna

Najważniejsze zasady, dotyczące Google Ads AdWords

Jeżeli chodzi o zasady reklam Google AdWords, te dotyczą czterech obszarów. Są to treści niedozwolone, techniczne i redakcyjne wymagania, ale też niedozwolone praktyki i treści, które podlegają ograniczeniom. Najwięcej możemy samodzielnie zdziałać w kwestii wymagań redakcyjnych, dlatego to właśnie na tym warto się skupić.

Nasza reklama Google Ads AdWords może zostać odrzucona, dlatego należy przestrzegać pewnych wymagań. Oto te, które są zdecydowanie najważniejsze.

Treść – jasna i zrozumiała…

Reklama AdWords wymaga treści wysokiej jakości, dlatego te powinny być sensowne, czytelne, zrozumiałem oraz nawiązujące do charakteru działalności firmy, a także cech produktów lub usług. Tekst reklamowy nie może być ogólnikowy, a konieczne jest tutaj bazowanie na konkretach i zasadach promocji. Dane w nim zawarte muszą być prawidłowe, a materiały multimedialne maja być najwyższej jakości. Dla Google istotne jest to, aby atrakcyjny był tekst reklamy, ale również na stronie docelowej.

Prosta identyfikacja

W reklamach muszą znajdować się nazwy przedmiotów promowanych. Również w animowanych reklamach muszą znaleźć się dane identyfikacyjne firmy czy też produktów, które często są wyświetlane w ostatnich klatkach filmu. W reklamach Google AdWords nie mogą pojawiać się treści niepełne lub sprawiające wrażenie uciętych.

Przejrzysty styl pisowni…

Wymagania Google określają treści reklam, które są zgodne z ich przeznaczeniem, dlatego teksty o charakterze nie promocyjnym, nie mogą się w niej znaleźć. Google może nas ukarać, jeśli nieodpowiednio wykorzystamy inne jednostki reklamy, czyli kiedy podamy numer telefony w jej treści, czy też w polu adresu URL zamieścimy dodatkowy tekst. Istotny jest również styl i pisownia. Treści z wykrzyknikami w nagłówkach, listy numerowane, czy też powtórzenia oraz podobne zabiegi mogą skutkować odrzuceniem. Wszelkie wezwania do działania, również mogą być karane. Niedozwolone jest także nadmierne stosowanie spacji, błędów ortograficznych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymaga tego nazwa marki, produktu, czy też usług, które także pojawiają się w witrynie lub w aplikacji.

Reklamy multimedialne także mają swoje wymogi. Chodzi o dopasowanie ich rozmiaru, ale te nie mogą też wyjątkowo bardzo migać i błyskać. Dozwolony jest dźwięk i wideo, chociaż mają być one domyślnie wyłączone.

Nieprawidłowe stosowanie wielkich liter

Bardzo źle widziane przez Google jest używanie wielkich liter niezgodnie z ich przeznaczeniem. Wyjątek stanowi tutaj ich zastosowanie w wypadku znaków towarowych, marek, produktów, ale też znanych wszystkim skrótów, czy też kodów w kuponach.

Stosowanie niedozwolonych symboli

Nasza kampania Google AdWords może zostać zablokowana, jeżeli będziemy wykorzystywać niedozwolone symbole. Nie warto zatem nadużywać wykrzykników w nagłówkach, ale i w samej treści. Źle widziane jest również powtarzanie znaków interpunkcyjnych, symboli, cyfr, lub też zamienianie liter podobnymi symbolami. Tutaj również jedynym wyjątkiem są te znaki i symbole, które przedstawiają znaki towarowe, nazwy marek, a także symbole, które używane są w akceptowalny sposób. Np. „*”, jako oznaczenie standardu reklamowanego hotelu.