aktualności ogólna prawo i administracja

Kancelaria adwokacka: jakość obsługi, przejrzyste warunki i wynagrodzenie

Pewnie większość z nas nie raz musiała skorzystać z pomocy adwokata czy notariusza. W momencie kiedy pojawi się problem z podziałem majątku czy egzekwowaniem odszkodowania nie może się obyć bez pomocy specjalisty takiego jak dobry prawnik z profesjonalnej kancelarii adwokackiej.  Aby zapewnić wielowymiarową pomoc kancelaria współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin jak komornicy, notariusze, biegli rewidenci i księgowi. Dobry prawnik potrafi zapewnić najwyższą jakość obsługi dzięki budowaniu relacji partnerskich i zaufania. Szczególnie w sprawach, które dotyczą kwestii zdrowotnych lub śmierci osoby bliskiej bardzo ważne jest to, aby  specjalista do którego zwracamy się o pomoc wykazywał się empatią i zrozumieniem.  Klient kancelarii adwokackiej powinien liczyć nie tylko na korzystne dla niego rozwiązanie sprawy, ale przede wszystkim mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa.  Pracownicy kancelarii adwokackich powinni rozpatrywać każdą sprawę indywidualnie, a udzielane przez nich porady powinny być zrozumiałe dla każdego klienta,  ponieważ nie każdy jest w stanie zrozumieć prawniczy żargon.  Klient powinien mieć przedstawione wszystkie rozwiązania w sposób przystępny, dzięki czemu będzie mógł podjąć decyzję w jaki sposób rozwiązać mój problem.

Dobry prawnik: przejrzyste warunki i wynagrodzenie

Na powodzenie współpracy  mają również wpływ warunki umowy zawierane pomiędzy adwokatem a swoim klientem.  Klient powinien być poinformowany o wszystkich kosztach związanych z prowadzeniem sprawy, jak również o kosztach administracyjnych.  Powinien mieć również przedstawione wszystkie możliwości w jaki sposób może rozliczyć się z kancelarią, aby nie miał problemów z uregulowaniem należności. W podejmowaniu współpracy z klientami indywidualnymi i przedsiębiorcami honorarium kancelarii ustalane jest przed podjęciem się zlecenia. Kwota nie zmienia się w zależności od poświęconego czasu, a płatność za usługę następuje z góry.  W ramach stawki godzinowej honorarium kancelarii adwokackiej ustala się na podstawie liczby godzin poświęconych przez specjalistę na daną sprawę.  Przed podjęciem każdego zlecenia dobry prawnik szacuje ilość godzin jaką trzeba poświęcić do rozwiązania sprawy, jak również wysokość honorarium dzięki czemu klient będzie mógł zdecydować czy może podjąć współprace. Zarówno klienci indywidualni, jak i firmy mogą również skorzystać cyklicznej opieki abonamentowej.