aktualności ogólna zdrowie

Jak prowadzone są badania kliniczne?

Wszystkie badania kliniczne muszą spełnić najbardziej rygorystyczne wymogi, aby zapewnić pacjentom jak największe bezpieczeństwo.  Badania te muszą być zgodne zarówno z polskimi przepisami prawa jak i zgodne z założeniami dobrej praktyki klinicznej.  Jednymi z głównych założeń GCP jest przede wszystkim dobro pacjenta, jego prawa i bezpieczeństwo.  Zdrowie i życie ochotnika biorącego udział testach takich jak badania kliniczne kraków jest wartością nadrzędną w stosunku do nauki.  Wszystkie dane  i wyniki prowadzone podczas badań muszą być wiarygodne i dokładne. Bardzo ważne jest również to, aby korzyści wynikające z udziału pacjenta w badaniach przewyższały ryzyko związane z tego typu badaniami.  Pacjent musi być dokładnie poinformowany o wszystkich możliwych skutkach ubocznych.  Lekarz po wykonaniu wnikliwej analizy i odpowiednich badań dopuszcza ochotnika do udziału w badaniach klinicznych.

Badania kliniczne Kraków – 4 fazy

Badania kliniczne przeprowadzane są w czterech fazach zanim lek zostanie wprowadzony do obrotu.  Każdy lek powinien być przebadany w jak najbardziej dokładny sposób, aby był on bezpieczny dla przyszłych pacjentów.  W pierwszej facie następuje wstępna ocena testowanej substancji. Brane jest pod uwagę wchłanianie, toksyczność czy interakcje z innymi przyjmowanymi lekami lub pożywieniem.  Jest to faza w której bierze udział tylko kilkudziesięciu zdrowych ochotników.  Osoby biorące udział w pierwszej fazie podlegają nieustannemu  monitorowaniu.  W tej fazie ustala się schemat dawkowania leku. W fazie drugiej następuję ocena działania i bezpieczeństwo leku na określonej grupie  chorych uczestników.  W fazie trzeciej sprawdza się działanie krótkoterminowe i długoterminowe nowego leku.  Jest to również faza w której określa się równocześnie bezpieczeństwo i jego skuteczność.  Na tym etapie udział w badaniach bierze do kilku tysięcy pacjentów.  Faza czwarta badań klinicznych w Krakowie prowadzona jest w momencie kiedy lek otrzyma pozwolenie na wprowadzenie go do obrotu. Wiele osób boi się brać udział w badaniach klinicznych, ponieważ  mogą one stanowić w pewnym stopniu zagrożenie dla życia lub zdrowia.  Jeżeli jednak badania prowadzone są  pod okiem specjalistów, którzy dbają przede wszystkim o bezpieczeństwo a nie kwestie finansowe   ryzyko wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych jest minimalne.  W rekrutacji brane są zarówno kryteria włączenia jak i kryteria wykluczenia.  Są to ścisłe wytyczne według których wybierani są w ochotnicy do prowadzenia badań klinicznych w Krakowie.  Wiele osób ze względu na choroby, stan zdrowia czy wiek, mimo chęci przystąpienia do badania nie może zostać dopuszczonych do udziału w tego typu testach. Udział w takim badaniu jest całkowicie bezpłatny dla pacjenta.  Centrum Medyczne Linden zapewnia swoim pacjentom opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Personel medyczny pracujący w Centrum Linden posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia takich badań.