ogólna

Iniekcja pozioma to usunięcie wilgoci

Iniekcja pozioma usuwa zawilgocenie murów.

Iniekcja pozioma pozwala na łatwe i definitywne usunięcie problemu wilgoci w murze, bez konieczności naruszania konstrukcji budynku. Jak możemy się domyślać, problemy z zawilgoconymi murami może wystąpić w wielu różnego rodzaju obiektach, starych a także nowych. Jeśli chodzi o stare budynki, przyczyną takiego zawilgocenia zazwyczaj jest brak izolacji lub po prostu jej degradacja, natomiast w nowych budynkach zazwyczaj są to błędy wykonawcze.

Do zawilgocenia murów może też dojść przez oddziaływanie czynników zewnętrznych, takich jak: opady atmosferyczne, zalegająca w gruncie i podciągana kapilarnie woda oraz wilgoć: higroskopijna oraz kondensacyjna. Jednak, aby jakoś uporać się z problemem zawilgoconych murów oraz nie naruszać konstrukcji budynku czy też skuwać ściany, zazwyczaj stosuje się metodę, polegającą na wykonywaniu lub też odtworzeniu izolacji poziomej – tzw. iniekcję. Iniekcja pozioma polega na wstrzykiwaniu odpowiedniego płynu w głąb muru, który to w połączeniu z wodą lub innymi związkami krystalizuje i zamyka w ten właśnie sposób kapilary, blokując podciąganie wilgoci, która to jest przyczyną powstawania wykwitów na murach.

Poprzez iniekcje poziomą można odtworzyć izolację poziomą w murze, a wtedy problem wilgoci powinien nas już nie dotyczyć. Żeby wykonać izolację poziomą w istniejącym murze metodą iniekcji trzeba oczyścić mur za pomocą szczotki drucianej, a przemoczone tynki i powłoki murarskie trzeba będzie skuć na wysokości 50-80 cm powyżej widocznej granicy zawilgocenia. Jeżeli doszło do jakichkolwiek uszkodzeń spoin w murze, należy również je usunąć do głębokości przynajmniej 2 cm oraz wypełnić odpowiednią zaprawą uszczelniającą. Tak samo postępujemy jeśli chodzi o fugi – należy wypełniając braki masami szpachlowymi, które są bez problemu dostępne na rynku.

Wywiercone otwory iniekcyjne powinny mieć rozstaw ok. 10-13 cm, średnicę od 8 do 14 mm oraz głębokość na ok. 75% grubości muru. Powinny zostać wykonane minimum 10 cm nad poziomem uszkodzonej izolacji poziomej, wwiercając się pod kątem od 30 do 45 st. Pamiętajmy, że linia otworów musi przecinać najlepiej dwie, a minimum jedną spoinę poziomą, a odległość granicznych otworów od końca muru powinna mieć nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 cm. Trzeba również uważać, żeby w przypadku dużego zawilgocenia wykonać drugi rząd otworów, które musimy umieścić 10 cm powyżej pierwszego rzędu (naprzemiennie w stosunku do wcześniej wywierconych). Wywiercone wcześniej otwory musimy następnie oczyścić, a następnie umieścić w nich specjalne lejki do iniekcji. To właśnie dzięki nim dokonuje się aplikacji preparatu do usuwania wilgoci w murze oraz odtwarzania izolacji poziomej. Jeśli chcemy zabezpieczyć przed wyciekiem miejsce, gdzie jest wywiercony otwór, końcówkę lejka musimy uszczelnić (nadaje się do tego masą akrylowa bądź klej montażowy). Poprzez to, środek wypełni kapilary w murze i będzie krystalizował się, blokując podciąganie wilgoci i dalszy transport wody. Musimy wziąć pod uwagę, że w zależności od rodzaju muru, jego grubości i stopnia zawilgocenia płyn schodzi z lejków do muru w różnym czasie – maksymalnie jednak do 48 godzin. Ważna jest jego stała obserwacja oraz systematyczne uzupełnianie. Pamiętajmy też, żeby temperatura podłoża i otoczenia nie była niższa niż +5 st. C. Po zakończeniu wszystkich tych prac nieosłonięty mur należy pozostawić na okres ok. 3 tygodni, żeby w ten sposób umożliwić mu odparowanie nagromadzonej wilgoci. Po 3 tygodniach nawiercone otwory można wypełnić odpowiednią zaprawą uszczelniającą o konsystencji szlamowej. Należałoby też pomyśleć, o zabezpieczeniu ścian przy użyciu środków przeciw wykwitom i wilgoci. Iniekcja pozioma murów pomoże nam więc pozbyć się wilgoci bez naruszania budynku.