aktualności

Banderola w wyrobach akcyzowych – wszystko co musisz wiedzieć

Jeśli jesteś przekonany, że nigdy w życiu nie miałeś do czynienia ze znakowaniem, jakim jest banderola, z dużą pewnością się mylisz. Jeśli piłeś kiedykolwiek alkohol lub sięgałeś po wyroby tytoniowe, ze znakiem akcyzowym miałeś do czynienia. Czy jest on jednak umieszczany tylko i wyłącznie na tych dwóch produktach? Warto dowiedzieć się jak najwięcej informacji, aby prowadząc własne przedsiębiorstwo nie popełnić kosztownych dla nas zaniedbań, wynikających z braku wiedzy o podatku akcyzowym.

Czym są banderole? – doradztwo celne spieszy z odpowiedzią

Główną informacją, jaką niosą ze sobą banderole na wyrobach jest potwierdzenie przez producenta lub importera posiadania świadectwa zapłacenia podatku akcyzowego. Sama banderola z kolei to nic innego jak prostokątna, papierowa opaska naklejana na opakowanie. Jednak banderole podatkowe to nie jedyne znaki akcyzowe, z którymi możemy mieć do czynienia. Oprócz nich w życiu codziennym możemy się spotkać również z banderolami legalizacyjnymi.

Co to banderole legalizacyjne?

Jeśli wyroby akcyzowe, które posiadasz mają uszkodzone, nieważne bądź też nieodpowiednio nałożone banderole podatkowe koniecznie skorzystaj z usług, jakie oferuje doradztwo celne. Dzięki niemu uzyskasz wiedzą na temat właściwego postępowania, które w najmniejszym stopniu nie narusza przepisów prawa podatkowego. Już dziś możesz się jednak dowiedzieć o banderolach legalizacyjnych, które mogą zastąpić wadliwe banderole podatkowe naniesione na sprawdzony towar. Pierwszym krokiem do uzyskania banderoli legalizacyjnych jest wycofanie ze sprzedaży wszystkich produktów, które posiadają uszkodzony lub wadliwy znak akcyzowy. Kiedy już wykonasz ten krok przygotuj spis wszystkich produktów, które wycofała ze sprzedaży i przekaz sporządzoną listę do naczelnego urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy. Po potwierdzeniu spisu wyrobów akcyzowych przez urząd możesz złożyć wniosek o sprzedaż banderoli legalizacyjnych.