aktualności biznes i ekonomia

Badania geotechniczne gruntu

W miejscu gdzie ma być wybudowana obwodnica lub droga ekspresowa niezbędne są odpowiednie badania i pomiary. Aqua Soil to firma, która zajmuje się pracami takimi jak badania geotechniczne gruntu i obsługa geologiczna budów. Firma posiada wszystkie certyfikaty i uprawnienia do wykonywania tego typu badań zgodnie z wymaganymi standardami. Aqua Soil w ramach badań geotechnicznych gruntu wykonuje wiercenia sznekowe, rdzeniowe i wiercenia sondą rdzeniową RKS. Pracownicy Aqua Soil przygotowują również dokumentację geologiczno-inżynierską, hydrogeologiczną i dokumentację badań podłoża gruntowego. Pracownicy firmy sporządzają wymagane opinie geotechniczne i cały czas prowadzą nadzór geologiczny nad wierceniami, aby wszystkie prace były przeprowadzone w sposób bezpieczny i prawidłowy. Dopiero w momencie uzyskania pozytywnej opinii i kompleksowych badaniach geotechnicznych gruntu można przystąpić do pracy na placu budowy. Klienci mogą skorzystać również z pomocy Aqua Soil w ramach monitoringu wód podziemnych czy uzyskaniu koncesji na wydobywanie kruszywa.