ogólna

Audi, Renault oraz Suzuki – leasing to dobre rozwiązanie?

Przedsiębiorcy decydują się na leasing, z uwagi na możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodu, przy jednoczesnej możliwości zakupu trwałego środka, bez konieczności ponoszenia jednorazowego wydatku. Mimo tego, że to droższy zakup, rozłożenie kwoty na wygodne raty jest bardzo korzystne.

Leasing i jego największe zalety

Nie da się ukryć, że jako największe plusy leasingu wymienia się bardzo szybką procedurę, a także brak kosztów formalności i prowizji oraz nikły wkład własny. Bez względu na to czy interesuje nas Audi, Renault czy Suzuki leasing jest dobrym wyjściem. Klienci podkreślają możliwość uzyskania wyższych kosztów podatkowych, ponieważ nasze krajowe podatkowe prawo, pozwala na odliczanie z kosztów nawet czynsz leasingowy, czego nie można czynić w wypadku bankowych kredytów, od których odliczymy jedynie odsetki. Dodatkowo, leasing nie wpływa na historię kredytową.

Jakie wady posiada leasing?

Przedsiębiorca, który decyduje się na skorzystanie z leasingu ponosi pewne ryzyko, co jawi się jako wada tego rozwiązania. Jeśli dopadną go finansowe problemy, pojawi się również szansa na nieterminowe opłacanie rat leasingowy, a to może doprowadzić do zerwania umowy, co w konsekwencji sprawi, że nie będzie można odzyskać zarówno przedmiotu, jaki poniesionych kosztów. Dodatkowo, w niektórych przypadkach może być to rozwiązania zbyt drogie. Warto mieć na uwadze fakt, iż do czasu, kiedy opłacone zostaną wszystkie raty, samochód lub inny przedmiot nie widnieje jako własność leasingobiorcy. Jeśli dojdzie do jakiejkolwiek szkody, koszty naprawy dotyczą leasingobiorcy.

W kwestii umowy leasingowej

Każdy właściciel firmy powinien być świadomy tego, że wszystkie umowy powinno się dokładnie czytać, a podobnie jest w wypadku umowy leasingowej chociażby na samochód. Warto tutaj skorzystać z pomocy prawnika. W skład umowy wchodzą ogólne warunki leasingu oraz umowa właściwa, gdzie znajdują się szczegółowe informacje. Zaleca się dokładną analizę wszelkich detali, które związane są z opłatami, a także konsekwencji, jakie mogą nas spotkać, kiedy raty będą spłacane nieterminowo. Istotne są jeszcze skutki szkód, które powstały z winy leasingobiorcy, a także zmiana branży działalności gospodarczej. Najważniejsze są jednak postanowienia umowy, a te zależą od rodzaju leasingu oraz ustaleń obydwu stron.

Formy leasingu

Leasing dostępny jest dla klientów w trzech wariantach – finansowym, operacyjnym oraz zwrotnym. Ten ostatni w naszym kraju funkcjonuje bardzo rzadko. Najczęściej stawia się na ten kapitałowy, w którym przypisuje się własność np. auta leasingobiorcy, kiedy ten opłaci wszystkie raty. Leasing kapitałowy pozwala z kolei odliczyć koszty amortyzacji podczas całego okresu umowy. Cały jej okres nie może trwać mniej niż dwa lata, a jest to mniej niż połowa okresu amortyzacji samochodu.

Istnieje pewien minus, którym jest wymóg opłacenie pełnej kwoty podatku VAT, jednak może być on obniżony o odsetką część leasingowej raty. Operacyjny leasing, to gwarancja niższych nakładów finansowych na samym początku inwestycji. Przedmiot umowy jest zapisany w majątku finansującego, który wykonuje odpisy amortyzacyjne.